Yaban çiçeği anlamına gelen hoş kokulu bir bitkiden ismini alan Şile, M.Ö. 7. yüzyılda Bitinler tarafından kurulmuştur. Aschil, Philee, Artene ve Kilia isimleri ile geçmişten bu yana anılmıştır. Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlılardan kalan tarihi eserler bölgede yer almaktadır. Şile’de ve Ağva’da

Read More